CRDO Xufa de València

Avís legal

Condicions d´ús

L´ús d´este LLOC WEB implica l´acceptació dels TERMES I CONDICIONS establits en este Avís Legal, havent de cessar en el seu ús immediatament si no accepta algun d´ells

Reproduccions

El disseny d´este lloc web és propietat de Consell Regulador DO Xufa de València, queda prohibit el plagi o còpia del mateix segons la llei de propietat intel·lectual i artística vigent. S´incorrerà en un delicte que és penalitzable per la llei actual i pot ser perseguit per això.

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol dels seus apartats en qualsevol suport mecànic o digital sense el consentiment per escrit del propietari.

Continguts i referències a la propietat intel·lectual i industrial

1. Tot el que constituïx este LLOC WEB, la seua organització i la seua estructura, la seua ordenació, fitxers, textos, imatges, documents, bases de dades, codis font, vídeo, microsites, etc... (d´ara en avant CONTINGUT) són propietat de Consell Regulador DO Xufa de València i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

2. No acceptem la modificació, la distribució, transmissió, reexpedicions, mostres o usos del CONTINGUT d´este LLOC WEB, parcial o totalment, per a qualsevol ús comercial o públic sense el permís escrit de Consell Regulador DO Xufa de València.

3. L´ús no autoritzat del LLOC WEB o del CONTINGUT podria violar les lleis de propietat intel·lectual, propietat industrial, drets personals, drets de publicitat i comunicació, llei de la competència i altres regulacions. Consell Regulador DO Xufa de València declina qualsevol responsabilitat derivada d´estos possibles usos no autoritzats.

4. Els models, fabricants, noms, marques, i logotips propietat de tercers, exposats en este LLOC WEB, estan protegits per les seues respectives polítiques legals.

5. Consell Regulador DO Xufa de València en cap moment garantix l´exactitud o exhaustividad dels CONTINGUTS d´este LLOC WEB, i rebutja qualsevol responsabilitat derivada d´estes possibles irregularitats, errates o imatges no vinculants, en la informació mostrada o extreta del seu CONTINGUT.

6. Consell Regulador DO Xufa de València es reserva el dret de modificar, editar, resumir, ampliar o canviar tots o part dels CONTINGUTS d´este LLOC WEB sense previ avís.