Pot remetre les sol.licituds i taules degudament cumplimentades al correu electrònic: info@chufadevalencia.org 

Les empreses disposen d'un certificat la validessa i abast del qual estan a disposició segons sol·licitud. 

DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS INSCRITOS

 

DOCUMENTACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE CHUFA DE VALENCIA 


DOCUMENTACIÓN PARA LOS COMERCIALIZADORES

 

 

  DOCUMENTACIÓN PARA LOS REENVASADORES (DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS)

   Solicitud de inscripción como Reenvasador / Distribuidor autorizado de Chufa de Valencia (para aquellos inscritos que únicamente realizan el reenvasado de la chufa en sus instalaciones)

 

DOCUMENTACIÓN PARA LOS LAVADEROS DE CHUFA DE VALENCIA

 
 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LOS ELABORADORES, ENVASADORES Y EXPENDEDORES DE HORCHATA 

 

DOCUMENTACIÓN PARA LOS ELABORADORES, ENVASADORES Y EXPENDEDORES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS CON CHUFA DE VALENCIA

 
 DOCUMENTACIÓN PDR 
 
COMUNICACIÓ PRÈVIA DE CREMA DE RESTES AGRÍCOLES (Terme municipal de València i pedanies)