De març a maig, es recomana una visita per a veure la plantació en la zona d'horta pròxima a la Universitat Politècnica i la dels termes d'Alboraya i Tavernes Blanques. En esta època, ja ha finalitzat la recol·lecció de la xufa de la campanya anterior, i es troba en procés d'assecat en les "cambres". D'esta manera, es pot aprofitar per a veure el tubèrcul tant en el moment de la plantació com en les "cambres".

 Unes setmanes després de la plantació, el tubèrcul germina, sent possible observar la part aèria de la planta en ple desenrotllament des de mitjans de juny. Es pot aprofitar per a localitzar parcel·les que s'estiguen regant, i així conéixer el sistema típic de reg en l'horta de València, el reg a manta. El visitant no ha de perdre l'oportunitat d'observar la llegendària xarxa de séquies d'origen romà, millorada i ampliada pels àrabs, que porten l'aigua a les parcel·les. Seria interessant acostar-se al llit del Barranc del Carraixet, que desemboca en el mediterrani, i disfrutar del seu particular ecosistema.

Una de les operacions més impactants i singulars d'este cultiu és la crema de la part aèria de la planta, prèvia a la recol·lecció. L'època per a poder disfrutar d'este espectacle comença al novembre. Posat que la recol·lecció és escalonada, es pot aprofitar esta visita per a observar tant parcel·les cremant-se, com altres en què s'estiga recol·lectant el tubèrcul. També pot ser un bon moment per a conéixer el procés de llavat de la xufa, que es realitza en llavadors industrials, dos d'ells a Alboraya (Camí Fons i Camí de les Vinyes) i un altre a València (Camí de Carpesa i carretera de Barcelona).

Un dels principals atractius d'esta ruta residix en la possibilitat de descobrir tant els mosaics que componen les hortes i els seus cultius tradicionals, com les diferents construccions úniques d'esta zona. Este és el cas de les alqueries, ermites, així com les típiques barraques valencianes i cases de llauradors, que es troben dispersos i es poden observar al llarg de la ruta.