La garantia de qualitat de la Xufa de València

Els costums i tradicions de tota índole, fins i tot l'alimentació, són valors que es transmeten de generació en generació i constitueixen la cultura d'un poble. És per açò, que la Conselleria d'Agricultura i Medi ambient amb l'Ordre del 18 de maig de 2010, va aprovar el nou Reglament de la D.O. Xufa de València i el seu Consell Regulador.
Una Denominació d'Origen és una garantia de qualitat, i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València respon per ella.
Xufa de València

Exigeix el logotip

En el Consell, vetlem per la qualitat de la xufa, en totes les fases: plantació, llavat, assecat i selecció. Així mateix, el consumidor té la garantia que en els establiments i en els envasos d'orxata que porten el logotip del Consell Regulador, l'orxata ha sigut elaborada amb autèntica Xufa de València i que compleix els paràmetres de qualitat exigits.
Logotip Xufa de València